Hãy đừng ngần ngại liên hệ với Visual Cpp với bất cứ thắc mắc hay vấn đề liên quan nào.