Làm thế nào để tải tập tin qua ftp?

Một khi tôi thiết kế tiện ích đơn giản để được sử dụng như ftp downloader để lấy cập nhật phần mềm từ máy chủ từ xa. Xem dự án làm việc cho MSVS6 để biết chi tiết. Ở đó bạn có thể tìm thấy:

  • làm thế nào để tạo ra phiên Internet
  • làm thế nào để thiết lập kết nối ftp
  • làm thế nào để sử dụng OnStatusCallbackchức năng
  • làm thế nào để liệt kê và duyệt danh sách các tập tin máy chủ ftp
  • làm thế nào để hiển thị biểu tượng liên kết cho mở rộng tập tin trong CListCtrl
  • làm thế nào để hiển thị tiến bộ trong khi tải tập tin
  • làm thế nào để tạo ra chủ đề cho các tập tin tải về và gián đoạn tải
  • cách duyệt đĩa cục bộ
  • làm thế nào để xử lý ngoại lệ
  • làm thế nào để sử dụng con trỏ động