Làm thế nào để chương trình cổng nối tiếp trong Windows?

Làm thế nào để chương trình cổng nối tiếp trong Windows?

Đối với truyền thông nối tiếp theo Windows cách tiếp cận phổ biến là sử dụng các chức năng API hoặc lớp bên thứ ba mà bao bọc chúng. Không có nhiều truy cập trực tiếp vào cổng đăng ký, nếu bạn không phát triển trình điều khiển thiết bị, của cource (đối với Win9x bạn vẫn có thể sử dụng như kỹ thuật-DOS-như lập trình, nhưng trong Win NT / 2K quên nó!).

Trước tiên, hãy xem những gì MSDN nói ở đây hoặc ở đây cho điều này. Nếu bạn vẫn không hài lòng truy cập vào CodeProject để tìm lớp wrapper cổng COM thích hợp . Cuối cùng, cũng có một điều khiển Microsoft ActiveX có tên MSComm cho mục đích này, nhưng hãy cẩn thận …