VisualCPP – Blog for coder

VisualCPP Bắt đầu từ ngày 24 tháng 12 năm 2001

Trang web không hoàn toàn tuyệt đối, chính xác hoặc đầy đủ.

Nhìn chung đây chỉ là một nỗ lực để tổng hợp, chia sẻ một số kiến ​​thức trong lĩnh vực này qua các bài viết với kiến thức của VisualCPP kết hợp với tài nguyên mạng.

VisualCPP là blog chuyên giới thiệu đến các bạn kiến thức lập trình về nhiều mảng khác nhau từ cơ bản đến nâng cao.Ý tưởng chính của trang web là lưu giữ và duy trì các thông tin hữu ích trong thực tế về các vấn đề lập trình trong C + +, STL, MFC, Win32 API và Visual C ++ acpects cụ thể . Với mục đích nâng cao kiến thức cộng đồng blog đã tổng hợp nhiều bài viết và các dịch vụ hỗ trợ.

Hy vọng những kiến thức trong blog có thể giúp các bạn tìm hiểu được nhiều hơn và nâng cao trình độ lập trình của bản thân.